Heart of Lapland ekonomisk förening

Norrbottens län

Information

Heart of Lapland ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Pajala. Det är nämligen den kommunen som Heart of Lapland ekonomisk förening finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Heart of Lapland ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Heart of Lapland ekonomisk förening som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1994-01-19. Men sedan 1994-01-01 så har Heart of Lapland ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Renstigen 8, 956 31, Överkalix. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Heart of Lapland ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0926-77090.

Pajala arbetar för att verksamheter som Heart of Lapland ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Heart of Lapland ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Norrbottens län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, vad avser turism. Genom samordning av marknadsförings- insatser, produktutveckling och utbildning eller på annat liknande sätt. Medlemmarna deltar som konsumenter ocdh leverantörer av produkter och tjänster i den ekonomiska föreningen.

Firmatecknare för Heart of Lapland ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johansson, Karl Peter -Johansson, Lars Jonas -Persson, Birgitta Elisabet.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Heart of Lapland ekonomisk förening och det är följande personer, Johansson, Lars Jonas som är född 1971 och har titeln Extern firmatecknare, From, Johan Ingvar som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Peter som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Birgitta Elisabet som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Spolander, Martin Erik som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Välimaa, Thomas Peter Sigvard som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot.Forsberg, Jan Ove som är född 1965 och har titeln Suppleant, Sindsen, Christi som är född 1978 och har titeln Suppleant, Svala, Kerstin Adela som är född 1952 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Heart of Lapland ekonomisk förening är 716465-8788.